Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı

Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı

Çalıştay Programı

Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı

 

25 Mayıs 2015     


14.00-20.00               İntikal ve Kayıt İşlemleri

 

26 Mayıs 2015     


09.30-11.00        Açılış

M. Emin Arat, Prof. Dr.                       Marmara Üniversitesi Rektörü

Recep Bozlağan, Prof. Dr.                  Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

 

                                                            Soykırım İftira Suçu ve Uluslararası Hukuk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Hatipoğlu

Alaeddin Yalçınkaya, Prof. Dr.           “Soykırım Suçu ve İftirası"   

Ahmet Gökçen, Prof.Dr.                     “Ceza Hukuku’nda İftira, Suç İsnadı ve Mahkeme Kararları”

Yusuf Yaşar, Doç.Dr.                          “Mukayeseli Hukukta İftira, Suç İsnadı ve Mahkeme Kararları”

Pulat Tacar, Em. Büyükelçi                "Soykırım İddialarına Karşı Bir Devletin Atabileceği Adımlar"

Mehmet Şükrü Güzel, Araştırmacı       “Sözde Ermeni Soykırımını Tek Başına Tanıyan Devletlere İlişkin

Dört Hukuk Tezi”

Efe Çaman, Prof.Dr.                           Müzakereci

Behlül Özkan, Yrd. Doç. Dr.                 Müzakereci

Arzu Al, Yrd. Doç. Dr.                          Müzakereci

 

11.00-11.30                                         Çay-Kahve İkramı


11.30-13.00                                         Soykırım Konusunda Uluslararası Örgütler ve Sorunlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Efe Çaman

Şükrü Server Aya, Araştırmacı            “Soykırım Talepleri BM Karar ve Mevzuatı Dahilinde Çok İyi İncelenmelidir”

İlyas Doğan, Prof.Dr.                           “100. Yılında Ermenilerin Mülkiyet İddialarının Uluslararası Hukuk Bağlamında

Değerlendirilmesi”

Halil Erdemir, Doç.Dr.                          “AİHM’de İki ‘Soykırım’ Bağlantılı Kararın Hukukî ve Siyasî Boyutu”

Hasan Mor, Yrd.Doç.Dr.                      “AB Adalet Divanı Kararları, 2001, 2003”

Ramazan Gözen, Prof.Dr.                  Müzakereci

Emel Parlar Dal, Doç.Dr.                    Müzakereci

Şükrü Yazğan, Yrd. Doç. Dr.              Müzakereci   

 

13.00-14.30                                           Öğle Yemeği


14.30-16.00                                           Tehcir ve Uluslararası Mahkeme Kararları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Gözen

Ümmühan Elçin Ertuğrul, Yrd.Doç.Dr.  “Soykırım Suçu ve Göreceliği”

Uluç Gürkan, Araştırmacı-Gazeteci       “İngiliz Belgeleri Işığında Malta Yargılaması”

Kenan Dağcı, Prof.Dr.                           “2004 Türk-Ermeni Viyana Platformu’nun Anlamı”

Mehmet Şükrü Güzel, Araştırmacı       “1915 Van İsyanı: Uluslararası Bir Savaş mı Uluslararasılaştırılmış Bir İç Savaş mı?”

Ercüment Tezcan, Prof.Dr.                “Soykırım Yasaları ve Anayasa'ya Uygunluk Tartışmaları: Fransa Örneği"

Esra Hatipoğlu, Prof.Dr.                        Müzakereci

Tayyar Arı, Prof.Dr.                                Müzakereci

Gonca Oğuz Gök, Yrd. Doç.Dr.              Müzakereci


16.30-17.00                     Çay – Kahve İkramı


17.30-18.00                     Değerlendirme Oturumu


Yer: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

Fakülte Toplantı Salonu 2, No:233

Anadoluhisarı Kampüsü, BEYKOZ

Bu sayfa Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı tarafından en son 25.05.2015 11:47:04 tarihinde güncellenmiştir.