Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı

Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı

Amaç

Amaç

2015 yılı, 1915 Tehcir Kararnamesi’nin 100. yıldönümü olması nedeniyle Ermeni diyasporasının Türkiye’ye karşı uluslararası kuruluşlar veya tek tek devletler nezdinde yoğun faaliyetleri sözkonusudur. Tehcirden yarım asır sonra başlayan bazı girişimler ve ASALA örgütü aracılığıyla terör faaliyetleri sonucu birçok Türk diplomatik görevliler öldürülmüş bu süreçte sözkonusu iddialar dünyaya duyurulmuştur. 1980lerden itibaren ASALA üzerinden terör faaliyetleri sona ermiş ancak diplomatik saldırılar başlamıştır. Soykırım iddialarının birçok devlet tarafından tanınması sağlanmış ve Türkiye prestij kaybına uğratılmıştır.

 

Başta Ermenistan olmak üzere Ermeni diyasporasının yoğun olarak yaşadığı Fransa, ABD ve diğer batılı ülkeler ile Türkiye, soykırım iddiaları yüzünden ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşamıştır. Sözkonusu iddialara karşı Türkiye’nin tarihi gerçeklerin ortaya çıkması yönündeki birçok teşebbüsü Ermeni cephesi tarafından kabul edilmemiştir. Batılı kurumlar aracılığıyla bu yönde oluşturulan 2004 Viyana Platformu’nda ilk belge teatisinden sonra Ermeni tarafı, tarihi-bilimsel çözüm zeminini terketmiştir.

 

Öte yandan Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 6. maddesine göre soykırımın ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceği halde Ermeni tarafı mahkemeye başvurmaktan kaçınmıştır. Bununla beraber birçok ulusal ve uluslararası mahkeme sözkonusu iddiaların hukuki temelinin olmadığını tespit etmiştir. Malta Sürgünleri ile ilgili İngiliz Kraliyet Savcılığı’nın beraat kararı, Türkiye’nin AB adaylık statüsüne karşı Ermeni kuruluşlarının soykırım iddialarıyla Avrupa Adalet Divanı’nda açılan ilk derece ve büyük daire kararlarıyla bu iddiaların ispatlanmadığına dair karar, İsviçre-Perinçek davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilk derece kararı bunlardan bazılarıdır. Bu gerçekler ışığında Türkiye, mahkeme kararı olmadan en büyük insanlık suçlarından kabul edilen soykırımla suçlanmaktır. Öte yandan aksine kararlar ortaya çıktığı halde bu iddialar devam etmektedir.

 

Evrensel Ceza Hukukunda kişinin mahkeme kararı olmadan suçlanamayacağı ilkesi bulunmaktadır. Özellikle yüz kızartıcı suçlar sözkonusu olduğunda suçsuzluğun asıl olduğu ilkesi yanında aleyhteki delillere bakılmadan yargılama sürecinde sanık olma vasfı esastır. Aksi yöndeki iddialar iftira kabilinden olup müfterinin suçluluğu kabul edilmiş bununla ilgili cezai hükümler vaz edilmiştir. Türk Ceza Kanunu gibi birçok ülkenin ceza yasalarında da bu doğrultuda düzenlemeler mevcuttur.

 

Ermeni iddialarına gelince, soykırım yapıldığının sabit olmadığı birçok mahkeme kararıyla tespit edilmesine rağmen Türkiye’yi suçlayanlar, bu yönde ulusal ve uluslararası faaliyette bulunanlar birçok ülke açısından ulusal ve evrensel Ceza Hukuku ilkeleri açısından suç işlemektedirler. Bununla birlikte ülkelerin ceza hukuklarında yer alan iftira ve müfterilik ile bunun cezalandırılması konusunda doğal olarak Uluslararası Hukuk alanında devletlerin mutabık kaldıkları ayrıntılı bir düzenleme yoktur.

 

Soykırım suçunun insanlık açısından önemi dikkate alınarak Ermenistan ve Ermeni kuruluşlarının Türkiye aleyhindeki hukuka aykırı faaliyetlerinin Uluslararası Hukuk-Ceza Hukuku çerçevesinde düzenleme konusu yapılması gerekmektedir. Bu alanda son derece önemli bir mağdur olarak Türkiye açısından, öncelikle soykırım iftiralarına karşı sözkonusu düzenleme yolunda neler yapabileceğinin tartışılması son derece önemlidir. Bu maksatla Uluslararası İlişkiler, Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk uzmanlarının katılacağı çalıştayda, genel olarak mahkeme kararı olmadan bir ülkenin soykırım ile suçlanmasının Uluslararası Hukuk açısından suç kabul edilmesi ile cezai müeyyideler tartışılacaktır. Bunun yanında aksine mahkeme kararlarına karşı Ermenistan ve Ermeni diyasporası ile buna destek veren ülkelerin Ceza Hukuku ilkeleri açısından işledikleri suçun tespiti ile bunlara karşı yapılabilecekler ele alınacaktır.

 

Çalıştay’a katılacak akademisyenler ve uzmanların sunacakları tebliğler, kitap halinde yayınlancaktır.

Bu sayfa Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı tarafından en son 21.01.2015 16:09:08 tarihinde güncellenmiştir.